Zabytki Przemyśla

Wspaniałe miasto na wycieczkę

Przemyski odcinek Linii Mołotowa

Odnowiony bunkier przy ulicy Piłsudskiego Przemyśl to również kompleks bunkrów z południowego odcinka Linii Mołotowa. Budowę rozpoczęto po agresji Związku Radzieckiego na Polskę i prace trwały do roku 1941. Przemyski odcinek miał 120 kilometrów długości od Sieniawy po Solinę. Miał chronić szlak drogowy do Lwowa i przeprawy drogowe przez rzekę San. Na południe od Przemyśla bunkry lokalizowano najczęściej w odległości nie przekraczającej 100 m od rzeki San. Budowę bunkrów ciężko było ukryć przed Niemcami, gdyż były one dobrze widoczne zza rzeki. Do 1941 roku nie ukończono drugiej linii, co wiązało się z możliwością szybkiego przełamania przez siły wroga. Na północ od miasta linię bunkrów odsunięto o 3 do 10 kilometrów od rzeki. W regionie Przemyśla powstało około 100 obiektów co stanowiło połowę zaplanowanych prac.   

 

Niedźwiedź - symbol miasta
Rynek w Przemyślu
Kamienice nad Sanem
Pałac w Krasiczynie
Forty Twierdzy Przemyśl