Zabytki Przemyśla

Wspaniałe miasto na wycieczkę

Forty Twierdzy Przemyśl

Rynek we Lwowie Przemyśl miał ogromne znaczenie militarne podczas I Wojny Światowej. Twierdza zbudowana dookoła miasta była jedną z największych w Europie. Na 200 dużych kompleksów obronnych plasowała się na 3 pozycji i była największa we wschodniej Europie. Nigdy twierdzy nie wzięto szturmem a podczas I WŚ była oblegana trzy razy. Udział tak wielkich sił w działaniach wojennych dotychczas był niespotykany. W połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku dookoła Przemyśla stworzono umocnienia ziemne. Powodem były pogarszające się stosunki z carską Rosją. Lokalizacja również była istotna bo Przemyśl był położony na szlaku z Azji do Europu zachodniej i stał się ważnym węzłem kolejowym (Budapeszt, Lwów, Kraków) i drogowym (Lwów, Wiedeń). Po wojnie straciła swoje znaczenie i podczas II WŚ już nie miała ważnego militarnego znaczenia.  

Franciszek Józef podjął decyzję o budowie w roku 1871 a 2 lata później zakończono prace projektowo. Twierdza miała powstać w ciągu 24 lat i miała kosztować 24 mln guldenów. Przy budowie twierdzy równolegle rozbudowano samo miasto. W Przemyślu powstały nowe kamienice, piekarnie czy stajnie. Niezbędne były też budynki koszar wojskowych, bo w najgorętszych okresach twierdza mieściła 120 tys. załogi. Twierdzę testowano kilkukrotnie pod koniec XIX wieku i na podstawie manewrów ulepszano niektóre budynki. Wybuch wojny sprawił, że nie zakończono zaplanowanych prac i budowa twierdzy nigdy nie została ukończona ale stan fortów w pełni pozwalał na podejmowanie działań wojennych, gdyż w pełni ukończony był zewnętrzny pierścień fortów o długości 45 kilometrów. W jego skład wchodziło 17 fortów głównych, 14 działobitni, 2 linie okopów i 2 bazy piechoty. Natomiast system wewnętrzny składał się z 21 fortów. Oprócz tego przygotowano zasieki z drutu kolczastego, pola minowe i rowy przeciwpiechotne.    

Niedźwiedź - symbol miasta
Rynek w Przemyślu
Kamienice nad Sanem
Pałac w Krasiczynie
Forty Twierdzy Przemyśl