Zabytki Przemyśla

Wspaniałe miasto na wycieczkę

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim

Cerkiew na Kruhelu Kruhel Wielki do niedawna był podprzemyską wioską, a dziś znajduje się w granicach miasta. Wycieczki rzadko tu zaglądają ze względu na utrudniony dojazd dla autobusów. Jego ścisłe związki z Przemyślem sięgają 1474 roku kiedy Krizic z Prałkowiec zastawił wieś u radców przemyskich w zamian za 22 grzywny. Pożyczki nie zwrócił i tereny należały do miasta aż do końca XIX wieku. W owym czasie działał tu blech, browar, karczma i w okolicy wydobywano marmur i wapień. Przed wojną ponad 2/3 mieszkańców Kruhela Wielkiego stanowili Ukraińcy i pozostała po nich pamiątka w postaci cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1946 ludność ukraińską wysiedlono do Związku Sowieckiego. Pierwsza wzmianka o cerkwi dotyczy sporu między księdzem a wójtem w 1630 roku. Sam budynek musiał powstać trochę wcześniej i świątynia jest jedną z najstarszych istniejących cerkwi w Polsce. Dach świątyni pokrywa gont a ściany za zrobione z szalowanych desek. Obok cerkwi w XVIII wieku postawiono dzwonnicę. Cerkiew gruntownie przebudowano w 1884 podwyższając ściany i dach budowli. Wycięto wtedy w ścianach dodatkowe okna w babińcu i prezbiterium. Przegroda przy ikonostasie została zlikwidowana. Od 1946 roku cerkiew została zamknięta i niszczała aż do 1988 kiedy ją rozebrano pod konserwację poszczególnych elementów. Cerkiew jest trójdzielna i poszczególne części świątyni są na planach kwadratu. Nad nawą wybudowano dach brogowy a nad babińcem i prezbiterium trójpołaciowy. Wyposażenie cerkwi było częściowo rozkradzione. Część ikon, którą udało się ocalić możemy oglądać w muzeum w łańcuckim zamku.

Niedźwiedź - symbol miasta
Rynek w Przemyślu
Kamienice nad Sanem
Pałac w Krasiczynie
Forty Twierdzy Przemyśl